Accidenteel Contact Patiëntmateriaal – ‘prikaccident'

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Prik- en spat-incident; seksaccident: zie Opmerkingen

Algemene opmerkingen

Post-expositiebeleid na prik-, snij- en spatincidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen:

zie bij Bronnen de link naar het protocol bij Accidenteel Contact Patienmateriaal (ACP) - 'prikaccident' in het UMCG.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-387087.2
Bijgewerkt: 06/13/2019 - 17:24
Status: Published