Reservemiddelen en middelen met een specialistisch indicatiegebied

UMCG LOKALE LIJST: RESERVEMIDDELEN EN MIDDELEN MET EEN SPECIALISTISCH INDICATIEGEBIED

 • Vanwege het risico op resistentieontwikkeling en/of het specialistische indicatiegebied dienen onderstaande middelen (indien toegepast voor de profylaxe/behandeling van infecties) uitsluitend te worden voorgeschreven door of op advies van een arts-microbioloog, internist-infectioloog, of anderszins deskundige op het gebied van infectieziekten (uitzondering: in geval van toepassing conform door de CAM (commissie antimicrobiële middelen) geaccordeerde richtlijnen/protocollen).
 • Indien een geneesmiddel ontbreekt in onderstaande lijst maar niet voorschrijfbaar/regulier beschikbaar is binnen het UMCG, dient toepassing eveneens uitsluitend plaats te vinden na overleg.
 • Antiretrovirale middelen zijn in deze lijst niet expliciet opgenomen; toepassing dient uitsluitend plaats te vinden door of in overleg met een HIV-specialist.
   

Antibacteriële middelen

 • Amikacine
 • Aztreonam
 • Bedaquilline (Sirturo)
 • Cefixim (Cefixoral)
 • Ceftarolinefosamil (Zinforo)
 • Ceftazidim/avibactam (Zavicefta)
 • Ceftolozaan/tazobactam (Zerbaxa)
 • Clofazimine (Lamprene)
 • Colistine (Tadim)
 • Cycloserine
 • Dalbavancine (Xydalba)
 • Dapson
 • Daptomycine (Cubicin)
 • Delamanid (Deltyba)
 • Doxycycline parenteraal (Vibramycin)
 • Ertapenem (Invanz)
 • Ethambutol (Myambutol)
 • Fidaxomycine (Dificlir)
 • Fosfomycine parenteraal (Fomicyt)
 • Fusidinezuur oraal (Fucidin)
 • Imipenem/cilastatine
 • Isoniazide
 • Isoniazide/rifampicine (Rifinah)
 • Linezolid (Zyvoxid)
 • Meropenem (Meronem)
 • Methenamine (Xcyst)
 • Neomycine
 • Pyrazinamide
 • Rifabutine (Mycobutin)
 • Rifampicine (Rifadin)
 • Rifaximine (Xifaxan)
 • Sulfadiazine
 • Teicoplanine (Targocid)
 • Tigecycline (Tygacil)
 • Vancomycine (Vancocin)

Antifungale middelen

 • Amfotericine B (Ambisome, Fungizone)
 • Anidulafungine (Ecalta)
 • Caspofungine (Cancidas)
 • Flucytosine (Ancotil)
 • Isavuconazol (Cresemba)
 • Micafungine (Mycamine)
 • Posaconazol (Noxafil)

Antiparasitaire middelen

 • Pentamidine (Pentacarinat)

Antivirale middelen

 • Cidofovir
 • Foscarnet (Foscavir)
 • Ganciclovir (Cymevene)
 • Ribavirine (Rebetol)
 • Valganciclovir (Valcyte)
 • Zanamivir (Dectova, Relenza)

 

Deze lijst is vastgesteld door de Commissie Antimicrobiële Middelen op 18-11-2019.