Middelen met een beperkt indicatiegebied

UMCG LOKALE LIJST: MIDDELEN MET EEN BEPERKT INDICATIEGEBIED
Onderstaande middelen zijn gecategoriseerd als beperkt voorschrijfbare middelen. Deze middelen kennen een beperkt indicatiegebied, om welke reden er wordt gemonitord op juiste toepassing ervan.
 

Antibacteriële middelen

 • Cefotaxim
 • Ceftazidim
 • Ceftriaxon
 • Cefuroxim
 • Ciprofloxacine (Ciproxin)
 • Gentamicine
 • Levofloxacine (Tavanic, Quinsair)
 • Moxifloxacine (Avelox)
 • Norfloxacine
 • Ofloxacine
 • Piperacilline/tazobactam
 • Tobramycine

Antifungale middelen

 • Voriconazol (Vfend)

Antiparasitaire middelen

 • Artemether/lumefantrine (Riamet)
 • Artenimol/piperaquine (Eurartesim)
 • Artesunaat (Malacef)
 • Atovaquon (Wellvone)
 • Atovaquon/proguanil (Malarone)
 • Chloroquine (A-CQ 100)
 • Clioquinol
 • Kinine (A-QS 200)
 • Mefloquine (Lariam)
 • Primaquine (A-PQ 30)
 • Proguanil (Paludrine)
 • Pyrimethamine (Daraprim)
 • Pentamidine (Pentacarinat)

Antivirale middelen

 • Aciclovir
 • Oseltamivir (Tamiflu)
 • Valaciclovir

 

Deze lijst is vastgesteld door de Commissie Antimicrobiële Middelen op 18-11-2019.