meningitis- cryptokokken (Cryptococcus neoformans)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Cryptokokkenmeningitis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

liposomale amfotericine B iv 3mg/kg 1dd minimaal 2 weken

+

flucytosine iv 25mg/kg 4dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Inductietherapie (zie *)
AMBISOME ® (= amfotericine B liposomaal)
flucytosine evt. oraal (zelfde dosering)

Medicatie:

fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd minimaal 8 weken

Opmerking:

Consolidatietherapie 
Bij stabiele en goed responderende patiënt (volgend op inductietherapie)
fluconazol iv of oraal (zelfde dosering)

≥ 18 jaar

Indicaties: Cryptokokkenmeningitis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

liposomale amfotericine B iv 3mg/kg 1dd minimaal 2 weken

+

fluconazol iv 800mg 1dd minimaal 2 weken

Opmerking:

Inductietherapie indien flucytosine niet gegeven kan worden (zie *)
AMBISOME ® (= amfotericine B liposomaal)
fluconazol iv of oraal (zelfde dosering)

Medicatie:

fluconazol po 800mg 1dd minimaal 8 weken

Opmerking:

Consolidatietherapie
Bij stabiele en goed responderende patiënt (volgend na inductietherapie)
fluconazol iv of oraal (zelfde dosering)

≥ 18 jaar

Indicaties: Cryptococcus neoformans - secundaire profylaxe

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

fluconazol po 200mg 1dd

Opmerking:

Bij persisterende afweerstoornis (volgend op consolidatietherapie; zie **)

Algemene opmerkingen

* Inductietherapie

  • Combinatie van amfotericine B liposomaal (Ambisome ®) met flucytosine is eerste keus. Combinatie van amfotericine B liposomaal (Ambisome ®) met fluconazol wordt beschouwd als acceptabele tweede keus, indien therapie met flucytosine gecontra-indiceerd of niet beschikbaar is (zie bronnen). Let op: indien de tweede keus inductietherapie wordt gegeven, wordt tijdens de consolidatietherapie een hogere onderhoudsdosering fluconazol gegeven (1dd 800 mg). 
  • Flucytosine standaard en fluconazol bij voorkeur doseren op geleide van Therapeutic Drug Monitoring; zie TDM flucytosine en TDM fluconazol.
  • Als dexamethason is gestart in het kader van empirische behandeling van bacteriële meningitis, moet dit worden gestaakt zodra cryptokokken meningitis is vastgesteld (dexamethason is relatief gecontra-indiceerd bij cryptokokken meningitis).
  • Verricht na 2 weken inductietherapie een controle liquorpunctie. Bij negatief gram en goede respons inductietherapie stoppen, en herstarten indien de liquorkweek toch positief blijkt te zijn. Overleg met een specialist op gebied van infectieziekten over de definitieve duur van de inductietherapie. 

**  Secundaire profylaxe bij persisterende afweerstoornis

  • Bij HIV: na succesvolle therapie secundaire profylaxe geven gedurende minimaal 1 jaar; staken na 1 jaar in geval van CD4-cellen ≥ 100/mm3 en ondetecteerbare HIV-load gedurende > 3 maanden onder cART. Secundaire profylaxe herstarten bij CD4-cellen <100/mm3.
  • Bij ontvangers van solide orgaan transplantaties: na succesvolle behandeling secundaire profylaxe geven gedurende 6-12 maanden.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-216838.5
Bijgewerkt: 04/21/2021 - 10:56
Status: Published