voriconazol

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J02 - Antimycotics For Systemic Use -> J02A - Antimycotics For Systemic Use -> J02AC - Triazole Derivatives -> J02AC03 - Voriconazole
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antifungaal Brand name: Vfend

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
6mg/kg
Dosering:
6mg/kg 2 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
4mg/kg 2 dd
ROA:
po
oplaad dosis:
6mg/kg
Dosering:
6mg/kg 2 dd
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
4mg/kg 2 dd
Opmerkingen:

Dag 1: opladen met 6 mg/kg 2 dd (2 giften). Vanaf dag 2: 4 mg/kg 2dd. Doseer voriconazol bij obesitas (BMI >30 kg/m2) op basis van adjusted body weight (AdjBW, gewichttype ‘Aangepast’ in EPD. AdjBW = Ideal Weight + 40% * (Actual Weight - Ideal Weight)). TDM: Bepaal op dag 3 van de therapie (zowel oraal als intraveneus) een dalspiegel (bij voorschrijven in het EPD via een orderpanel wordt deze dalspiegel automatisch georderd). Vervolgdosering en spiegelbepaling op basis van het advies van de ziekenhuisapotheek. Zie voor meer informatie de link naar de Bepalingenwijzer (bij Opmerkingen*). Bij overgaan van intraveneuze op orale toediening kan dezelfde dosering worden gehandhaafd. Hercontrole van de dalspiegel is hierbij geïndiceerd.

Nierfunctie

Opmerkingen GFR algemeen:

Bij verminderde nierfunctie of nierfunctievervangende therapie is aanpassen van de dosis of het doseerinterval van voriconazol niet nodig. Voriconazol is slecht oplosbaar en wordt daarom intraveneus toegediend in een formulering met sulfobutyletherbetacyclodextrine (SBECD). Bij patiënten met verminderde nierfunctie neemt de eliminatie van SBECD af, waardoor cumulatie kan optreden. Bij patiënten met verminderde nierfunctie zijn tot nu toe niet meer bijwerkingen gezien door cyclodextrines.
Renale eliminatie: 2%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.

Hemodialyse: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.

CAV / VVHD: De contraindicatie voor IV toediening bij nierfunctiestoornissen of nierfunctie-vervangende therapie is vervallen.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

* Link naar UMCG bepalingenwijzer:  https://bepalingenwijzerp.umcg.nl/Bioanalysis/Analytes/Details?id=45caf7b5-7026-40e1-9bcb-da97626ef7bc

Doseren bij obesitas o.b.v. onderstaande literatuur en n.a.v. besluit door de Commissie Antimicrobiële Middelen op 18-05-2020.

Antimicrob Agents Chemother 55:2601, 2011.
Antimicrob Chemother 2012; 67: 2957-2962.
Pharmacotherapy 2013;33(1):22-30.
J Antimicrob Chemother. 2017 April 01;72(4):1178-83.

 

Dosering po gelijk aan IV o.b.v. onderstaande literatuur en n.a.v. besluit door de Commissie Antimicrobiële Middelen op 25-01-2021.

Purkins, AAC, Aug 2002, Vol 46 (no. 8), p2546-2553.
Lazarus, J Clin Pharmacol 2002; 42: 395-402.
Pascual, CID 2012; 55 (3): 381-390.
Veringa, IJAA 49 (2017), 243-246.
Hohman, Clin Pharmacokinet 2016, 55: 1535-1545.
Mangal, Clin Pharmacology & Therapeutics, 2018.
 

Metadata

Swab vid: M-498893.3
Bijgewerkt: 05/25/2021 - 16:18
Status: Published

Externe links
Categorie