Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

 

-----------------------------------------------------

ACTUEEL

Voor links naar relevante protocollen (behandeladviezen, infectiepreventie etc) betreffende het nieuwe Coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19):

zie SARS-CoV-2 / COVID-19.

------------------------------------------------------

Welkom bij het digitale SWAB-ID boekje van het UMCG met adviezen voor antimicrobiële middelen (‘antibiotica-boekje’)

 

De SWAB, de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, heeft nationale SWAB-ID-adviezen samengesteld, over therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, en waarin ook de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen te vinden zijn.

 

De UMCG SWAB-ID adviezen zijn hiervan afgeleid en op maat gemaakt voor lokaal (UMCG) gebruik.

Lokale adviezen kunnen om verschillende redenen afwijken van de landelijke adviezen, zoals lokale keuzes of afwijkende regionale resistentie van micro-organismen. UMCG SWAB-ID vormt de basis voor de gerichte therapeutische of empirische behandeling (tabblad ‘Therapie’) en antimicrobiële profylaxe. (tabblad ‘Profylaxe’). De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de zoekfunctie uitkomst.

Mocht een advies niet bij UMCG SWAB-ID staan, dan kunt u de landelijke SWAB-ID versie raadplegen door hier te klikken.

De doseringen genoemd in de adviezen gelden bij een normaal gewicht en goede nier-/leverfunctie; bijzonderheden tav dosisaanpassing dienen te worden geraadpleegd in de pagina’s per middel.
Voor de Intensive Care Volwassenen is een separate richtlijn opgesteld voor beta-lactam doseringen, zie Doseerrichtlijn betalactam AB op ICV.

Naast adviezen over middel, dosering en behandelduur zijn extra opmerkingen en bronvermeldingen toegevoegd. Indien beschikbaar zijn er verwijzingen (hyperlinks) naar geldende (UMCG) protocollen.

Behalve adviezen over therapie en profylaxe is onder het tabblad 'Overig' informatie te vinden over TDM (therapeutic drug monitoring / bloedspiegelbepalingen) met een link naar de bepalingenwijzer.

Via de knoppen ‘volwassenen’ en ‘kinderen’ kunt u hiertussen switchen.

Het boekje is continu onderhevig aan aanpassingen op basis van recente ontwikkelingen. Mocht u suggesties hebben voor het ‘antibiotica-boekje’ van het UMCG dan kunt u die sturen aan: swabid@umcg.nl.

 

Groningen, 

Commissie Antimicrobiële Middelen, mede namens de leden van de technische redactie.